ویژگی‌های آزمون 4 مرداد دوازدهم تجربی نظام جدید

ویژگی‌های آزمون 4 مرداد 12 تجربی - قابل مشاهده در لینک بالا....

ویژگی‌های آزمون 4 مرداد دوازدهم  تجربی نظام جدید

دانش‌آموزان گرامی سلام

ویژگی‌ آزمون 4 مرداد سؤال‌های اختصاصی و عمومی 12 تجربی به قرار زیر است:

در این آزمون به غیر سؤال‌های گواه بقیه سؤال‌های طراحی می‌باشند.