افزایش تراز در تابستان 2

این بخش از برنامه‌ی تابستان در ظاهر ساده و راحت ولی در باطن بسیار مهم است. شاید بپرسید چرا ساده و چرا مهم؟

افزایش تراز در تابستان 2

برنامه‌ی تابستان به دلایل مختلف یک فرصت مناسب برای رشد و پیشرفت دانش‌آموز و افزایش تراز او در آزمون‌ها است. افزایش تراز در تابستان در گرو عوامل و راه‌کارهای متناسب با محتوا و نوع درسی است که خوانده می‌شود. درواقع راه‌کارهای افزایش تراز برای دروس نگاه به گذشته با دروس نگاه به آینده متفاوت است.

افزایش تراز در درس‌های نگاه به گذشته:

این بخش از برنامه‌ی تابستان در ظاهر ساده و راحت ولی در باطن بسیار مهم است. شاید بپرسید چرا ساده و چرا مهم؟

قسمت نگاه به گذشته شامل دروس و مباحثی است که در طول سال تحصیلی گذشته خوانده شده و شما در امتحانات و آزمون‌های مربوط به آن شرکت کرده‌اید. پس به دلیل مطالعه‌ی چندین و چندباره کارتان راحت است. ولی منطق اصلی بازگشت به این مباحث عدم فراموشی آن‌ها و تکمیل یادگیری‌هایتان است و از این رو پرداختن به این قسمت بسیار مهم خواهد بود.

به‌کارگیری راه‌کارهای زیر برای افزایش درصد پاسخ‌گویی و پیرو آن افزایش تراز ضروری است:

  • توجه به مستقل بودن برنامه و پیشروی هماهنگ با برنامه برای پوشش‌دهی کل کتاب در تابستان

  • استفاده از منابع کاربردی مثل تست‌های نشان‌دار، کتاب خودآموزی، کارنامه‌ی اشتباهات و...

  • شناسایی یادگیری‌های ناقص به کمک اشتباهات طول سال و جزوه‌ی هوشمند و تمرکز روی این قسمت‌ها

  • تست‌زنی مجموعه‌ای با اعمال زمان به‌صورت منظم و مکرر

  • استفاده از روش بازیابی در مطالعه

  • هدف‌گذاری چند از ده و تلاش برای افزایش آن