افزایش تراز در تابستان 1

برنامه‌ی تابستان به دلایل مختلف یک فرصت مناسب برای رشد و پیشرفت دانش‌آموز و افزایش تراز او در آزمون‌ها است.

افزایش تراز در تابستان 1

برنامه‌ی تابستان به دلایل مختلف یک فرصت مناسب برای رشد و پیشرفت دانش‌آموز و افزایش تراز او در آزمون‌ها است.

افزایش تراز در تابستان در گرو عوامل و راه‌کارهای متناسب با محتوا و نوع درسی است که خوانده می‌شود. در واقع راه‌کارهای افزایش تراز برای دروس نگاه به آینده با دروس نگاه به گذشته متفاوت است.

افزایش تراز در درس‌های نگاه به آینده:

درس‌های نگاه به آینده شامل مباحث جدید سال آینده است که یا دانش‌آموز خود در منزل می‌خواند و یا هماهنگ با کلاس‌های تقویتی در آزمون‌های آن شرکت می‌کند. به هر حال در هر دو چون درس جدیداً تدریس شده است به‌کارگیری راه‌کارهای زیر برای افزایش درصد پاسخ‌گویی و پیرو آن افزایش تراز ضروری است:

  • آشنایی کامل با محتوای درس با تکیه بر متن کتاب درسی

  • مرور مکرر مباحث از ابتدا در فواصل زمانی مشخص

  • حل سوال تشریحی به منظور تسلط بر مباحث

  • تست‌زنی آموزشی و زمان‌دار در منزل به‌صورت مجزا

  • تحلیل سوالات بعد از آزمون و طبقه‌بندی یادگیری

  • توجه به پوششی بودن آزمون‌ها و پیشروی با منطق برنامه‌ی آزمون‌ها

  • شرکت در کلاس‌های رفع اشکال

  • تلاش برای یادگیری سوالات غلط و مباحث مربوط به آن‌ها

  • پیشروی حداقلی ولی یادگیری عمیق مباحث

  • حل تست‌های استاندارد