تابستان بهترین فرصت برای پیشرفت است

با تعطیلی مدارس و آغاز تعطیلات 3 ماهه‌ی تابستان، فرصتی دیگر برای دانش‌آموزانِ سخت‌کوش فراهم می‌شود، فرصتی که اگر به نحو احسن از آن استفاده شود می‌تواند بسیار اثربخش و راهگشا باشد.

تابستان بهترین فرصت برای پیشرفت است

با تعطیلی مدارس و آغاز تعطیلات 3 ماهه‌ی تابستان، فرصتی دیگر برای دانش‌آموزانِ سخت‌کوش فراهم می‌شود، فرصتی که اگر به نحو احسن از آن استفاده شود می‌تواند بسیار اثربخش و راهگشا باشد.

بازنگری و ارزیابی دوباره‌ی روش ها، تقویت نقاط قوت، بهبود نقاط ضعف، بررسی منابع و کمیت ساعات مطالعه و ...از جمله مواردی است که نیازمند صرفِ زمان و دقت کافی می‌باشد. پس در تابستان می‌توانید با حوصله و دقت کافی آن‌ها را بررسی کنید و به دنبال راهکار جدیدی برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب باشید.

  • نوشتن دفتر برنامه‌ریزی را از سر بگیرید تا بر انجام کارها و فعالیت‌هایتان دقیق‌تر شوید.

  • بین استراحت، تفریح و مطالعه تعادل ایجاد کنید و مراقب هدر رفتن اوقات ارزشمند خود باشید.

  • در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کنید و با تحلیل کارنامه، یادگیری‌های ناقص خود را تکمیل کنید.

  • از کتاب تابستان به عنوان یک منبع کارآمد استفاده کنید.

  • از پیش‌خوانی دروس مهم سال آینده‌ی خود غافل نشوید. این کار باعث می‌شود تا سال تحصیلی جدید را با آمادگی کامل‌تری آغاز کنید.