خلاصه نکات-دانش فنی حسابداری- فصل اول (قسمت دوم)

خلاصه نکات درس دانش فنی حسابداری دهم - منطبق با مباحث آزمون 4 مرداد دهم حسابداری

خلاصه نکات-دانش فنی حسابداری- فصل اول (قسمت دوم)

کلیات (قسمت دوم)


مهارت و دانش لازم برای یک حسابدار

قدرت تجزیه و تحلیل مسائل: فرد حسابدار برای تحلیل، تصمیم‌گیری و حل مشکلات در زمینة مسائل مالیاتی، بیمه و . . .  باید از قدرت تجزیه و تحلیل مسائل برخوردار باشد.

پشتکار و وقت‌شناسی: در زمان‌هایی مثل زمان بستن حساب‌ها در پایان سال و یا زمان ارائه گزارش‌های قانونی در خرداد ماه هر سال، حجم کار حسابداران بسیار زیاد است و باید کار خود را با کیفیت و در موعد مقرر به پایان رسانند.

دقت و توجه به جزئیات: با توجه به کار مداوم با اعداد، باید با حوصله و دقت، ارقام، ثبت شده و یا در سیستم رایانه‌ای وارد گردد.

مهارت ریاضیات و فناوری اطلاعات: برای کار کردن با نرم افزارهای مالی و حسابداری مورد استفاده در سازمان‌ها و شرکت‌ها.

قدرت سازماندهی: به منظور امکان سازمان دادن به گزارش‌های مالی و در صورت ارتقا به عنوان مسئول حسابداری، باید دارای قدرت کنترل و نظارت بر حسابداران باشد.

قابل اعتماد بودن و رازداری: به دلیل اطلاع از جزئیات مسائل مالی شرکت‌ها و هم‌چنین نیاز مدیران و سهامداران به حسابداران، باید فردی قابل اعتماد و رازدار باشد.

 وظایف و تکالیف حرفه‌ای حسابدار

حسابداری را می‌توان به نوعی، زبان تجارت نامید. زیرا از طریق تهیة گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارة واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص علاقه‌مند قرار می‌دهد.

حسابداری عبارت است از: فرآیند شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم‌گیر‌های آگاهانه به وسیلة استفاده‌کنند‌گان آن اطلاعات. بر اساس دیدگاهی جامع، «اطلاعات حسابداری» را می‌توان «اطلاعات اقتصادی» تلقی کرد.

دفتر داری عبارت است از: فن ثبت، طبقه‌بندی و خلاصه سازی مبادلات واحد تجاری

دفتر داری بخشی از وظایف حسابدار است.

وظایف حسابدار به صورت کلی عبارت‌اند از:

- ثبت اسناد حسابداری در دفاتر یا نرم افزار حسابداری.

- ثبت اطلاعات کارکنان، محاسبة حقوق و دستمزد ماهیانة آن‌ها، پرداخت وجه و صدور فیش حقوقی برای آن‌ها

- تهیه و بررسی صورت‌های مالی و کسب اطمینان از درستی و انطباق آن‌ها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی جاری کشور.

- محاسبة بدهی مالیاتی، تهیة اظهارنامة مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح و به موقع مالیات‌ها.

- ثبت درآمدها و هزینه‌های شرکت، کنترل حساب سود و زیان و ارائة گزارش‌های دوره‌ای به مدیریت.

- تهیه، سازماندهی و نگهداری گزارش‌ها مالی قانونی.

- ارزیابی عملیات مالی و پیشنهاد بهترین روش‌ها به مدیریت.

- پیشنهاد روش‌های کاهش هزینه، افزایش درآمد و بهبود سود.