خلاصه نکات-دانش فنی حسابداری- فصل اول (قسمت اول)

خلاصه نکات درس دانش فنی پایه دهم حسابداری - منطبق با مباحث آزمون 4 مرداد

خلاصه نکات-دانش فنی حسابداری- فصل اول (قسمت اول)

کلیات (قسمت اول)


هدف حسابداری

حسابداری دانشی است که هدف آن ارائة اطلاعات مالی دربارة یک واحد اقتصادی به استفاده‌کنندگان برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و پاسخ‌گویی می‌باشد.

نقش حسابدار: یک حسابدار به طور معمول، اطلاعات مالی را ثبت و گزارش‌ها مالی را تهیه و به مدیریت شرکت یا مراجع قانونی ارائه می‌کند.

محصول نهایی کار یک حسابدار: گزارش‌‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی می‌باشد و این اطلاعات مالی زمانی برای استفاده‌کنندگان مفید است که قابل اتکا و مربوط باشد.

حسابدار در جایگاه رئیس حسابداری: بر فعالیت سایر حسابداران نظارت می‌کند، گزارش‌ها مالی را تهیه و بررسی کرده و در مورد یافته‌های خود به مدیریت و سایر ذی‌نفعان توضیح می‌دهد.

حسابدار در جایگاه مدیر مالی: یک حسابدار متخصص و یا رئیس حسابداری، پس از کسب تجربة کافی می‌تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد. یعنی می‌تواند به عنوان یک مشاور بههیأتمدیره شرکت پیشنهاداتی در رابطه با چگونگی سرمایه‌گذاری منابع موجود شرکت بدهد و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت، یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک و تجارب حرفه‌ای خود می‌تواند پیشنهاد دهد که از چه طریقی باید تأمین مالی صورت گرفته تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود.

 حوزه‌های کاری حسابداری: بسیاری از حسابداران بسته به نوع سازمان‌هایی که برایشان کار می‌کنند، در حوزه‌های خاصی متخصص می‌شوند. مثلاً بعضی در حوزة‌ بیمه، برخی در حوزة تولید و برخی نیز در حوزة پیمانکاری  و . . . فعالیت دارند.

مکان و ساعات کار حسابدار: اکثر حسابداران در ادارات، شرکت‌ها و مؤسسات کار می‌کنند. اگر چه برخی از آن‌ها در خانه به‌صورت پاره‌وقت مشغول به کار هستند، ولی اغلب آن‌ها به صورت تمام وقت کار می‌کنند.

بازار  کار حسابداری و فرصت‌های شغلی پیش‌رو

حسابداری مالی: در تمام شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و غیرانتفاعی

حسابداری صنعتی: در تمام واحدهای صنعتی و شرکت‌های تولیدی

حسابداری دولتی: در تمام سازمان‌ها و ادارات دولتی

حسابداری مالیاتی: در ادارات دارایی و شرکت‌های حسابرسی

حسابداری بیمه: در مؤسسات و سازمان‌های بیمه‌ای و شرکت‌های حسابرسی

حسابداری بانک‌ها: در شعبه‌ها و سرپرستی بانک‌ها