انتخاب‌های موفقیت‌آفرین داشته باشید

وقتی در پی موفقیت تحصیلی هستیم، به سوی بررسی شناخت روش‌های موفقی هدایت می‌شویم که روش دانش‌آموزان برتر بوده است.

انتخاب‌های موفقیت‌آفرین داشته باشید

وقتی در پی موفقیت تحصیلی هستیم، به سوی بررسی شناخت روش‌های موفقی هدایت می‌شویم که روش دانش‌آموزان برتر بوده است. ویژگی‌های دانش‌آموزان برتر که باعث موفقیت‌های چشمگیر آن‌ها شده است، از آنان الگو می‌سازد.

«مسئولیت‌پذیری» یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های دانش‌آموزان برتر است. این گروه از دانش‌آموزان خود را اولین فرد مسئول در رفتارشان می‌شناسند. تفاوت آن‌ها با دیگران در این است که خود را قربانی اتفاقات احساس نمی‌کنند و عواملی همچون شانس و اتفاقات طبیعی را عامل موفقیت یا ناکامی خود نمی‌دانند. این انتخاب به دانش‌آموزان موفق، احساس تعهد می‌بخشد.

«رفتار‌های خودانگیزشی» انتخاب دیگری است که توان آن‌ها را در برابر خستگی‌ها و ناکامی‌ها افزایش می‌دهد. این گروه از دانش‌آموزان در هر موقعیتی، برای ادامه‌دادنِ مسیر موفقیت، انگیزه دارند. دانش‌آموزانی که این ویژگی را ندارند، گاهی با انگیزه کار می‌کنند و گاهی انگیزه‌ی خود را از دست می‌دهند و در این راه ثبات ندارند. اهداف دانش‌آموزان موفق یکی از مهم ترین منابع انگیزش آن‌هاست.

ویژگی «خودمدیریتی» در این دسته از دانش‌آموزان به آن‌ها توانایی تصمیم‌گیری و اجرای موفق این تصمیم‌ها را می‌دهد. خودمدیریتی باعث می‌شود دانش‌آموزان، دریچه‌های تحلیل و بررسی جامع عملکرد خود را همیشه باز بگذارند و از نتایج آن برای بهبود وضعیت اجرای برنامه‌ها استفاده کنند.

انتخاب «دستاورد‌های معین» یکی از اساسی‌ترین عوامل موفقیت‌آفرین در این گروه از دانش‌آموزان است. این انتخاب، آن‌ها را با تصویر واضحی از آینده مواجه می‌کند و باعث می‌شود در هر لحظه‌ از برنامه‌ریزی، درست تصمیم بگیرند. انتخاب دستاورد‌های معین، دقیقاً مثل ویژگی مسئولیت‌پذیری با افزایش تعهد همراه است. بدیهی است که این دستاورد‌ها با ویژگی فردی آن‌ها مطابقت دارد و تکرار دستاورد گذشتگان همیشه به معنی موفقیت برای آن‌ها نیست. با کنارگذاشتن این انتخاب، زنجیره‌ای از عوامل نامطلوب در انتظار دانش‌آموزان خواهد بود؛ زنجیره‌ای که با سردرگمی در تعیین اهداف آغاز شده و به کاهش انگیزه برای ادامه‌ی راه منتهی می‌شود.

«انعطاف‌پذیری» شاید راهکاری برآمده از خلاقیت ذاتی دانش‌آموزان موفق باشد. این ویژگی به آن‌ها قدرت هماهنگی با شرایط پیش‌بینی‌نشده را می‌دهد. این انتخاب اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه گاهی برنامه‌ریزی‌ها، کاملاً مطابق پیش‌بینی‌ها جلو نمی‌رود؛ اما آنچه از دانش‌آموزان، برنده‌ی نهایی می‌سازد، توانایی آن‌ها در پذیریش موقعیت پیچیده‌ی موجود و استفاده از خلاقیت برای برون‌رفت از آن است.


منبع :