از چه کتاب‌هایی باید استفاده کنیم؟

کتاب‌های سه‌سطحی بهترین منابع برای این قِسم از برنامه هستند. هم‌چنین حل سوالات موجود در کارنامه‌ی اشتباهات آزمون‌های سال قبل بسیار مفید خواهد بود.

از چه کتاب‌هایی باید استفاده کنیم؟

مطالعه در تابستان به دلیل ماهیت بازه‌ی زمانی و درس‌هایی که مطالعه می‌شود، برنامه و روش‌های ویژه‌ای را می‌طلبد. با تکیه بر همین موارد باید در انتخاب منابع مطالعاتی هم دقت کنید تا کتاب مناسبی انتخاب کنید.

برنامه‌ی تابستان بر دو محور است: نگاه به گذشته و نگاه به آینده

در قسمت نگاه به گذشته به دلیل تکراری بودن مباحث و هم‌چنین منطق مطالعه‌ی آن (عدم فراموشی و تکمیل نواقص) منبع مطالعاتی مورد استفاده بهتر است تستی باشد. کتاب‌های سه‌سطحی بهترین منابع برای این قِسم از برنامه هستند. هم‌چنین حل سوالات موجود در کارنامه‌ی اشتباهات آزمون‌های سال قبل بسیار مفید خواهد بود.

در قسمت نگاه به آینده، چون مطالب جدید است و نیاز به تمرین و تکرار دارد و از طرفی باتوجه به مراحل مطالعه‌، حل سوال تشریحی لازم است. بنابراین کتاب‌هایی با ماهیت تشریحی و حل تمرین توصیه می‌شود. کتاب‌های سوالات پرتکرار امتحانی اولین گزینه‌ی پیشنهادی هستند. البته برای کسب آمادگی، پاسخ‌گویی بهتر سوالات در آزمون و افزایش تسلط، حل سوال تستی از کتاب آبی هم نیاز است. حل کتاب سه‌سطحی برای این دروس را به سال تحصیلی موکول کنید. کتاب تابستان نیز منبع مطالعاتی مکمل برای هر دو قسمت می‌باشد.