چگونه دانش‌آموز موفقی باشیم ؟ (5)

منظم بودن یکی از فاکتورهای موفقیت است. اگر شما در درس خواندن روزانه نظم داشته باشید و از یک برنامه‌ی خاص پیروی کنید، موفق‌تر خواهید بود.

چگونه دانش‌آموز موفقی باشیم ؟ (5)

«برنامه‌ریزی روزانه و مدیریت زمان»

منظم بودن یکی از فاکتورهای موفقیت است. اگر شما در درس خواندن روزانه نظم داشته باشید و از یک برنامه‌ی خاص پیروی کنید، موفق‌تر خواهید بود.

باید برای روزهای مدرسه و روزهای تعطیل برنامه‌ی جداگانه در نظر بگیرید.

در برنامه‌ریزی چند عامل را باید مدنظر داشته باشید: ساعت تعطیلی مدرسه، استراحت، حجم دروس تدریس شده و دروس فردا، زمان کافی برای هر درس با توجه به رعایت مراحل مطالعه برای هریک، برنامه‌ی آزمون‌ها، شروع زودهنگام در روزهای تعطیل، امتحان‌های احتمالی در مدرسه و مهم‌تر از همه، ساعات خواب شبانه.

اهمیت مورد آخر به چند دلیل است: 1.مدت زمان مناسب خواب، 2.ساعت مطالعه‌ی شبانه‌ی متعادل، 3.ساعت خوابیدن در شب.

اگر می‌خواهید برای عملکرد روزانه‌تان برنامه بنویسید، به نکات زیر توجه کنید:

  • بعد از بازگشت از مدرسه مدت زمان مناسبی برای استراحت در نظر بگیرید.

  • شروع مطالعه‌تان با خواندن درس‌های تدریس شده‌ی همان روز مدرسه باشد.

  • رعایت توالی مطالعه‌ی درس‌های عمومی و اختصاصی مهم است.

  • مرور و تست زنی را در برنامه داشته باشید.