مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد تمدید شد

مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال 98 دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی تا روز سه شنبه 25 تیرماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور تمدید شد.

مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد تمدید شد
مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸ دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی تا روز سه شنبه ۲۵ تیرماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور تمدید شد.

داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ مجاز شده اند تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۵ تیرماه مهلت دارند نسبت به انتخاب ۱۰۰ کد رشته محل اقدام کنند.

داوطلبانی که انتخاب رشته کرده اند، در این فاصله زمانی می توانند اطلاعات وارد شده را ویرایش کنند.

اصلاحات جدید در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، ۱۶۰ هزار و ۸۱۷ نفر ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد است.
کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸ روزهای ۲۳ و ۲۴ خردادماه با رقابت ۶۱۵ هزار و ۴۵۲ داوطلب برگزار شد که از این تعداد ۵۲۲ هزار و ۸۷۳ نفر در جلسه کنکور حاضر بودند.
در این آزمون، ۴۵۶ هزار و ۸۶۴ نفر برای شرکت در مرحله انتخاب رشته مجاز شدند.
گزینش دانشجو در هر یک از رشته‌های امتحانی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته از بین داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته هستند، با توجه به نمره کل اکتسابی و اولویت کد رشته‌های انتخابی، همچنین نتیجه بررسی صلاحیت‌های عمومی مطابق ضوابط مربوط انجام می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور گزینش نهایی در تمام رشته‌های تحصیلی بر اساس ۸۰ درصد نمره آزمون کتبی (حاصل از تراز نمرات دروس) در هر گرایش با توجه به ضریب مربوط و ۲۰ درصد معدل تراز شده انجام می‌شود.
طبق مصوبه جلسه ۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در ششم بهمن ماه ۹۷، در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ حد نصاب نمره علمی (نمره حاصل از میانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب مربوطه) در هر رشته گرایش و در تمام دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی، غیردولتی، همچنین دانشگاه آزاد اسلامی بزرگ‌تر از صفر است.
بنابراین با استناد به این مصوبه، داوطلبان در کد ضریب‌هایی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند که نمره علمی کد ضریب مربوطه بزرگ‌تر از صفر باشد.

منبع :