چگونه دانش‌آموز موفقی باشیم؟ (3)

در موفقیت تحصیلی تلاش بر هر چیزی مقدم است. اینکه دانش آموز پشتکار و جدیت داشته‌باشد برای اجرایی شدن هر برنامه‌ای لازم است.

چگونه دانش‌آموز موفقی باشیم؟  (3)

«درس بخوانیم»

در موفقیت تحصیلی تلاش بر هر چیزی مقدم است. اینکه دانش آموز پشتکار و جدیت داشته‌باشد برای اجرایی شدن هر برنامه‌ای لازم است.

تلاش، یعنی زیاد درس خواندن و برنامه‌ریزی، یعنی درست درس خواندن!

درست است که این دو باید به هم سنجاق شوند، ولی در وهله‌ی اول زیاد درس خواندن خیلی مهم است.

در طول سال تحصیلی باید ساعات مطالعه، خواب و استراحت خود را تنظیم کنید. برنامه‌ی اصلی روزانه از تلفیق برنامه‌ی مدرسه با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها به‌دست خواهدآمد که با تکیه بر آن باید درس‌های مدرسه را بخوانید. حل مسئله و تست‌زنی انجام دهید و به این ترتیب برای آزمون هم کسب آمادگی کنید.

برای درس‌های مدرسه پیش‌خوانی و خواندن درس هر روز در همان روز راهکار کلیدی است. رعایت مراحل مطالعه و حل سوالات تشریحی هنگام خواندن درس هر دوره و تست‌زنی در مرورها باعث تعمیق یادگیری می‌شود. به این ترتیب با صرف زمانی مدیریت شده برای مرور و جمع‌بندی، برای آزمون هم آماده خواهید شد. در برنامه‌ریزی دقت کنید ساعات مطالعه نباید از 4 ساعت کمتر باشد.