حس خوب موفق شدن...

برای آگاهی از برنامه‌ی تابستان به کلیات و منطق این برنامه دقت کنید. برنامه‌ی راهبردی تابستان دوازدهمی‌ها سه بخش اساسی دارد.

حس خوب موفق شدن...

 ویژگی مهم افراد موفق، شروع زودهنگام و با برنامه است. دانش‌آموز سال یازدهمی هم اگر می‌خواهد در کنکور موفق شود باید از تابستان یک شروع زودهنگام و با برنامه‌ریزی مطابق برنامه‌ی راهبردی داشته باشد.

برای آگاهی از برنامه‌ی تابستان به کلیات و منطق این برنامه دقت کنید. برنامه‌ی راهبردی تابستان دوازدهمی‌ها سه بخش اساسی دارد:

  • نگاه به گذشته: جمع‌بندی و مرور درس‌های دهم و یازدهم در طی چندین آزمون به‌صورت مستقل، یعنی بدون بازگشت به مباحث آزمون قبلی، همراه با آزمون سکوی مقایسه‌ای

  • نگاه به آینده: پیش‌خوانی دروسی از سال آینده به‌صورت گزینشی و تعمیق یادگیری با مرورهای پی در پی در طول آزمون‌های تابستان همراه با آزمون سکوی مقایسه‌ای

  • زرد عمومی: پاسخ‌گویی به 10سوال استاندارد کنکوری برای هر درس در هر آزمون اجباری می‌باشد. هدف از مطالعه‌ی کتاب زرد عمومی در هر آزمون و پاسخ دادن به 10 سوال برگزیده در هر آزمون آشنایی با سلیقه‌ی طراحان سوال، تیپ‌شناسی و بودجه‌بندی و مهم‌تر از همه مهندسی روش مطالعه‌ی دروس عمومی برای طول سال تحصیلی می‌باشد.

پیشروی با این برنامه‌ی اصولی و مهندسی شده که برای سالیان متمادی مورد استفاده قرار‌گرفته و به نتایج مثبت منتهی شده، در کنار نظم دادن به مطالعه‌ی دانش‌آموز باعث خواهدشد دروس هریک از پایه‌ها با روش خاصی مطالعه، مرور و جمع‌بندی شوند.

تابستان به عنوان یک شروع زودهنگام مقدمه‌ساز موفقیت‌های مهم در طول سال تحصیلی و پیرو آن در کنکور خواهد بود.