تابستان تفریح، تفریح، تفریح و درس خواندن

تابستان زمان سرگرمی، شادی و پیگیری علایق است و اینکه صرفا به دنبال مطالعه باشیم و به تفریحات و علایق خود توجهی نداشته باشیم، کار اشتباهی می‌باشد.

تابستان تفریح، تفریح، تفریح و درس خواندن

تابستان زمان سرگرمی، شادی و پیگیری علایق است و اینکه صرفا به دنبال مطالعه باشیم و به تفریحات و علایق خود توجهی نداشته باشیم، کار اشتباهی می‌باشد. بسیاری از دانش‌آموزان در تابستان ترجیح می‌دهند به کلاس آموزشی یا باشگاه ورزشی بروند و سه ماه تعطیلی خودشان  را به این حالت سپری کنند.

 بعضی‌ها هم در کنار کلاس یا باشگاه، بخشی از تابستان خودشان را به تفریح یا مسافرت اختصاص می‌دهند. در این بین دانش‌آموزانی هستند که در کنار برنامه‌های تابستان که برای خودشان در نظر گرفتند، ترجیح می‌دهند کمی هم درس بخوانند تا به هدفی که برای خودشان مشخص کردند نزدیک‌تر شوند. پس باید به مانند یک پازل عمل کنیم و همه‌ی اولویت‌های مدنظر خود را اجرا کنیم.