دفتر برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی صحیح

دفتر برنامه‌ریزی به روش قلم‌چی به‌گونه ای طراحی شده است که برای همه‌ی این افراد در هر مقطعی که هستند (مدرسه،کنکوری، دانشگاهی، شاغل و...) مناسب است و می‌توانند برای بهبود زندگی خود از آن استفاده کنند.

دفتر برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی صحیح

آدم‌ها چند دسته‌اند:

 بعضی‌ها خوب برنامه‌ریزی می‌کنند و خوب هم اجرا می‌کنند.

بعضی‌ها خوب برنامه‌ریزی می‌کنند، چند روزی برنامه را اجرا می‌کنند و بعد آن را کنار می‌گذارند.

اما بعضی‌ها اصلا برنامه‌ریزی کردن را بلد نیستند.

دفتر برنامه‌ریزی به روش قلم‌چی به‌گونه ای طراحی شده است که برای همه‌ی این افراد در هر مقطعی که هستند (مدرسه،کنکوری، دانشگاهی، شاغل و...) مناسب است و می‌توانند برای بهبود زندگی خود از آن استفاده کنند.

 باداشتن این دفتر و عمل به گفته‌های آن، نگرانی کمبود وقت و بی‌نظمی در کارها از بین رفته و کارها به بهترین نحو ساماندهی می‌شود. داشتن این دفتر برای هرشخصی لازم است. اگر حتی جزء دسته‌ی اول هستید، پیشنهاد می‌کنم این دفتر را تهیه کنید و از ان استفاده کنید. کمترین سودش برای شما این است که در زمان خود برای کشیدن جدول و نوشتن روزها و برخی چیزهای دیگر صرفه‌جویی می‌کنید و جداول به طور کامل در اختیار شماست. دفتر برنامه‌ریزی،  برنامه‌ریزیِ صحیح را به شما می‌آموزد.