تابستان را به عنوان یک پل ارتباطی بین یازدهم و دوازدهم

تابستان پل ارتباطی بین یازدهم و دوازدهم در نظر بگیرید.

تابستان را به عنوان یک پل ارتباطی بین یازدهم و دوازدهم

تابستان را به عنوان یک پل ارتباطی بین یازدهم و دوازدهم در نظر بگیرید. وقتی کسی این سه ماه را درس خوانده باشد، با شروع مهر هنوز عادت به درس خواندن را حفظ کرده و داشتن ساعت مطالعه‌ی بالا در طول سال تحصیلی برایش راحت‌تر خواهدبود.

برای اینکه درس‌های سال‌های دهم و یازدهم فراموش نشوند و با شروع مهر که درس‌های دوازدهم آغاز می‌شود حجم مطالب برای کنکوری‌ها سبک‌تر باشد، بهتر است در طول تابستان درس‌های دهم و یازدهم را خوانده و تست زده باشید. چون درس‌های سال دوازدهم به اندازه‌ی کافی وقت‌گیر هستند. بنابراین باید مطالعه و مرور را از تابستان شروع کرد.

در تابستان باید به مباحث مهارتی چه در دروس اختصاصی و چه در دروس عمومی مانند ریاضی، فیزیک، مباحث حل‌کردنی شیمی، قواعد عربی، آرایه‌ها و قرابت معنایی اهمیت ویژه‌ای داد.

 در پایان این نکته را در نظر داشته باشید که نقطه‌ی قوت در ساعت مطالعه‌ی زیاد نیست، بلکه در روش‌های صحیحِ درس خواندن، برنامه‌ریزی و مدیریت خود و به طور کلی، داشتنِ استراتژی است. هدفمند درس بخوانید و از اکنون هدف خود را مشخص نموده و برای رسیدن به آن تلاش کنید. افکار منفی را از خود دور و مثبت فکر کنید.