آیا استارت درس خواندن حرفه‌ای را زده‌اید؟

استارت درس خواندن حرفه‌ای را زده‌اید یا از همین ابتدا به این فکر می‌کنید که زمان دارید؟

آیا استارت درس خواندن حرفه‌ای را زده‌اید؟

استارت درس خواندن حرفه‌ای را زده‌اید یا از همین ابتدا به این فکر می‌کنید که زمان دارید؟

تعداد زیادی از دانش‌آموزان برنامه‌ی درسیِ خودشان را تثبیت کرده‌اند و در حال درس خواندن، آن هم از نوع کنکوری‌اش، هستند. درس خواندن در تابستان برای شما کنکوری‌ها یک ضرورت است. در تابستان بسیاری از دانش‌آموزان فقط درس می‌خوانند اما با توجه به تعطیلیِ اغلبِ مدارس در سه ماه تابستان، شما به یک برنامه‌ی اصولی نیاز دارید و مهم آن است که با برنامه درس بخوانید.

قطعا انتخاب منبع یکی از دغدغه‌های اصلی شما دوستان است. شما برای هر درس بسته به نیاز آموزشیتان حداقل به 2 کتاب نیاز دارید.

کتاب تابستان و کتاب زرد نیز مکمل‌های یادگیری شما در شروع تابستان هستند. در کتاب بخش دوازدهم (نگاه به آینده) را بخوانید تا بیشتر پیشرفت کنید و در طول دوران مدرسه از آموخته‌هایتان برای تثبیت مطالب و تست بیشتر استفاده نمایید.

با حل کردن این کتاب، دروس سال قبل خود را تثبیت کرده‌اید و به انتخاب و با توجه به علاقه و گرایشی که دارید، دروس جدید را برای آموختن مطالب بیشتر و جدیدتر انتخاب کنید. کتاب تابستان برای کنکوری‌ها شامل درسنامه و پاسخ تشریحی است که می‌توانید قبل از حل تست‌ها، یک جمع‌بندی مطالعاتی مختصر از درسنامه داشته باشید و در نهایت با پاسخ تشریحی حل تست را کنترل کنید و نتیجه‌ی کار را ببینید. 2 الی 3 روز قبل از آزمون کانون، حل کتاب تابستان به شدت توصیه می‌شود.