هنر درس خواندن

هنر درس خواندن شاید اصطلاح جالبی برای شیوه‌های مدیریتی مطالعه باشد. به عبارت ساده‌تر دانش‌آموز نباید روی یک خط مستقیم شروع به خواندن درس‌ها و کتاب‌ها کرده و روی تکرارِ مکررات متوقف شود.

هنر درس خواندن

هنر درس خواندن شاید اصطلاح جالبی برای شیوه‌های مدیریتی مطالعه باشد. به عبارت ساده‌تر دانش‌آموز نباید روی یک خط مستقیم شروع به خواندن درس‌ها و کتاب‌ها کرده و روی تکرارِ مکررات متوقف شود.

هنر درس خواندن یعنی به‌کارگیری تکنیک‌ها و با تکیه بر تفکر و گفت‌وگو، درس خواندن را برای خود جذاب کرده و هم‌چنین از این درس خواندن، بالاترین نتیجه‌ی ممکن را کسب کنید.

مدیریت مطالعه از همین دسته کارها است که به شما در این مورد کمک بسیاری خواهد کرد.

اینکه شما برای هر درس و یا حتی هر مبحثی از چه روش مطالعه و یا از چه کتاب کمک آموزشی استفاده کنید و یا ساعات و میزان مطالعه‌ی شما چه زمان و چقدر باشد. چه میزان سوال تشریحی و تستی حل کنید و یا شیوه‌های حل سوال را بررسی کنید و حتی تعداد و زمان مرورها و... همگی نمونه‌هایی از مدیریت مطالعه است.

  • پیش‌خوانی به‌ویژه برای دروس عمومی و حفظی

  • حل مسئله برای دروس ریاضی و فیزیک

  • مطالعه‌ی منظم و روزانه برای دروس اصلی مثل زیست

  • تست‌زنی آموزشی و زمان‌دار

  • روش بازیابی در مطالعه

  • و...

را می‌توانید به کار بگیرید و با بالا بردن جذابیت درس خواندن و حفظ نشاط و سرحال بودن، میزان یادگیری خودتان را نیز افزایش دهید. این همان هنر درس خواندن است.