در تابستان چگونه درس بخوانیم؟

هرچند تابستان یک پنجره‌ی باز محسوب می‌شود و زمانِ در اختیار برای مطالعه زیاد است، ولی برای استفاده‌ی بهینه از آن باید یک برنامه‌ی حساب‌شده داشت.

در تابستان چگونه درس بخوانیم؟

هرچند تابستان یک پنجره‌ی باز محسوب می‌شود و زمانِ در اختیار برای مطالعه زیاد است، ولی برای استفاده‌ی بهینه از آن باید یک برنامه‌ی حساب‌شده داشت. مدیریت زمان علاوه بر اینکه باعث استفاده‌ی صحیح از فرصت در اختیار می‌شود، ایجاد نظم در برنامه را نیز در پی خواهدداشت. انتخاب منابع صحیح مطالعاتی یکی از آیتم‌های موثر و پررنگ در مدیریت زمان است.

انتخاب منابع مطالعاتی به‌ویژه برای درس‌های نگاه به گذشته، به دلیل ماهیت و منطق خواندن مجدد این درس‌ها، مهم است.

بهترین منابع برای درس‌های نگاه به گذشته را در زیر می‌بینید:

  • کارنامه‌ی اشتباهات سال گذشته (جزوه‌ی هوشمند)

  • تست‌های نشان‌دار که در طول سال کار کرده بودید

  • خلاصه‌ی درس‌ها

  • کتاب تابستان

  • کتاب‌های سه‌سطحی