یازدهمی‌ها و کنکور

کنکور سال 98 درحالی‌که نقطه‌ی پایان دانش‌آموزان سالِ آخر است، در عین حال می‌تواند نقطه‌ی شروعی کاربردی برای دانش‌آموزان سال یازدهم باشد.

یازدهمی‌ها و کنکور

کنکور سال 98 درحالی‌که نقطه‌ی پایان دانش‌آموزان سالِ آخر است، در عین حال می‌تواند نقطه‌ی شروعی کاربردی برای دانش‌آموزان سال یازدهم باشد. شاید با خود بگویید چگونه و یا چرا یک دانش‌آموز سال یازدهم با وجود عدم مطالعه‌ی درس‌های سال دوازدهم باید به سوالات کنکور پاسخ دهد؟!

مسئله‌ی اول این است که در مقابل عدم مطالعه‌ی سال دوازدهم، حجم قابل‌توجهی از مباحث (دهم و یازدهم) مطالعه شده است. درثانی هدف اصلی بازیابی اطلاعات و مشخص کردن یادگیری‌ها در همین دو پایه‌ی گذشته و در ضمن آن، آشنایی با تیپ سوالات و بودجه‌بندی دروس سال دوازدهم است.

فایده‌ی اصلی مورد اول اولویت‌بندی درس‌ها و مباحث برای برنامه‌ریزی تابستان و شناخت قسمت‌هایی است که چون درست و کامل یاد گرفته نشده‌اند می‌توانند در درازمدت چالش ایجاد کنند و از طرفی آشنایی با بودجه‌بندی و تیپ سوالات در انتخاب روش مطالعه و برنامه‌ی مطالعه‌ی دروس سال دوازدهم راه‌گشا است.