آزمون بورسیه‌های برتر نابینا در حوزه کنکور آن‌ها برگزار شد

آخرین آزمون بنیاد قلم چی برای دانش آموزان برتر نابینای شهر تهران، در حوزه کنکور آن ها، برای آمادگی آزمون سراسری 98 برگزار شد.

آزمون بورسیه‌های برتر نابینا در حوزه کنکور آن‌ها برگزار شد

آخرین آزمون بنیاد قلم چی برای دانش آموزان برتر نابینای شهر تهران، در حوزه کنکور آن ها، برای آمادگی آزمون سراسری 98 برگزار شد.


ادریس فتحی مسئول گروه استثنایی در این باره گفت: این آزمون برای نخستین بار با حضور دانش آموزان برتر نابینا و کم بینای شهر تهران، روز جمعه 27 اردیبهشت در مجتمع نابینایان شهید محبی تهران که حوزه اصلی آنان در کنکور سازمان سنجش نیز خواهد بود، برگزار شد.

وی هدف از این اقدام را شبیه سازی آزمون کنکور سراسری برای دانش آموزان نابینا عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه آشنایی با فضای حوزه در روز کنکور برای نابینایان از اهمیت بالایی برخوردار است، این آزمون در حوزه اصلی آزمون سراسری با رعایت همه استانداردهای کنکور برای این دانش آموزان برگزار شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دانش آموزان برتر نابینای حاضر در این آزمون، شامل 9 نفر از بورسیه های تراز بالای 5500 بود که پیش بینی می شود 6 نفر از آنان رتبه زیر هزار را در کنکور سراسری امسال کسب کنند.


آزمون بورسیه‌های برتر نابینا در حوزه کنکور آن‌ها برگزار شد


منبع :