آشنایی با مهم‌ترین نکات کنکور عملی هنر

کنکور عملی رشته‌های بازیگری و کارگردانی- ادبیات نمایشی- طراحی

آشنایی با مهم‌ترین نکات کنکور عملی هنر

در این مطلب فیلم هایی برای آشنایی کلی شما با آزمون عملی های 


ادبیات نمایشی


بازیگری - کارگردانی


طراحی 


مجسمه سازی

آشنایی با مهم‌ترین نکات کنکور عملی هنر

تهیه شده است که میتوانید از قسمت پایین دانلود کنید. تهیه شده توسط 

علیرضا آزاد دانشجوی ادبیات نمایشی دانشگاه تهران

رقیه محبی دانشجوی طراحی پارچه دانشگاه هنر

فرشید حیدری دانشجوی نقاشی دانشگاه تهران


ارسال شده توسط نسیم پوراحمد

مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی از حسابان يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین امینی