ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون -شهر بندرترکمن

ویژه نامه‌ی برترها که شامل دانش آموزان برتر کنکوری سال 98 کانون در شهر بندر ترکمن است را در ادامه مشاهده و دانلود کنید.

ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون -شهر بندرترکمن

ویژه نامه ی برترها که شامل دانش آموزان برتر کنکوری سال 98 کانون در شهر بندر ترکمن است را در ادامه مشاهده و دانلود کنید.


برای مشاهده  نفرات برتر سایر گروه های شهر بندر ترکمنو پروفایل شخصی برترها برروی لینک زیر کلیک کنید.

نفرات برتر سال 98 در شهر  بندر ترکمن


فایل با کیفیت در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید. 

ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون -شهر بندرترکمن