ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون - شهر الشتر

ویژه نامه‌ی برترها که شامل دانش آموزان برتر کنکوری سال 98 کانون در شهر الشتر است را در ادامه مشاهده و دانلود کنید.

ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون - شهر الشتر

ویژه نامه ی برترها که شامل دانش آموزان برتر کنکوری سال 98 کانون در شهر الشتر است را در ادامه مشاهده و دانلود کنید.


برای مشاهده  نفرات برتر سایر گروه های شهر الشتر و پروفایل شخصی برترها برروی لینک زیر کلیک کنید.

نفرات برتر سال 98 در شهر الشتر 


فایل با کیفیت در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید. 

ویژه نامه برترها: دانش آموزان برتر سال 98 کانون - شهر الشتر