برنامه آزمون‌های دبستان در تابستان

در این فیلم، نکات آزمون‌های تابستان، انتخاب واحد و نحوه پاسخ‌گویی به سؤالات دفترچه آزمون عنوان شده است.

برنامه آزمون‌های دبستان در تابستان

آزمون‌هاي سال تحصيلي با پروژه تابستان شروع مي‌شود. 

دفترچه آزمون تابستان،‌ دفترچه‌اي متفاوت از دفترچه آزمون سال تحصيلي مي‌باشد.

خودويژگي‌هاي كلي اين آزمون‌ها در فيلم بيان شده است.

فایل های ضمیمه