تجهیز کتابخانه هنرستان حرفه ای در قزوین

تجهیز کتابخانه هنرستان حرفه ای خواجه نصیرالدین طوسی در شهر قزوین استان قزوین، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، در اسفند 97 انجام شد.

تجهیز کتابخانه هنرستان حرفه ای در قزوین

تجهیز کتابخانه هنرستان حرفه ای خواجه نصیرالدین طوسی در شهر قزوین استان قزوین، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، در اسفند 97 انجام شد.


کتابخانه این هنرستان به قفسه کتاب، میزهای مطالعه و صندلی با هزینه 52 میلیون ریال تجهیز شده است؛ 45 درصد هزینه توسط ولی‌الله كاكاوند مسئول نمایندگی بنیاد قلم چی در قزوین تامین شده است.
با تجهیز کتابخانه این هنرستان پسرانه، 260 دانش آموز از این امکانات بهره مند شدند.
شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحد آموزشی، از سال 1392، انجام 1464 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.
منبع :