تجهیز کتابخانه دبیرستان پسرانه در ساری

تجهیز کتابخانه دبیرستان کمال در ناحیه یک شهر ساری استان مازندران، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، در اسفند 97 انجام شد.

تجهیز کتابخانه دبیرستان پسرانه در ساری

تجهیز کتابخانه دبیرستان کمال در ناحیه یک شهر ساری استان مازندران، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، در اسفند 97 انجام شد.


کتابخانه این دبیرستان به قفسه کتاب، میزهای مطالعه و صندلی با هزینه 100میلیون ریال تجهیز شده است؛ 50 درصد هزینه توسط فریده وفائیان مسئول نمایندگی بنیاد قلم چی در ساری و همچنین مدیر مدرسه تامین شده است.
با تجهیز کتابخانه این دبیرستان پسرانه، حدود 300 دانش آموز مقطع متوسطه دوم از این امکانات بهره مند شدند.
شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحد آموزشی، از سال 1392، انجام 1463 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.


تجهیز کتابخانه دبیرستان پسرانه در ساری


منبع :