ویژگی آزمون 21 تیر - ششم دبستان - آزمون تعیین سطح

دانش آموزان عزیز ششمی ویژگی‌ها و مباحث مورد سوال در آزمون 21 تیر را در زیر می‌توانید مشاهده کنید. این آزمون با عنوان آزمون تعیین سطح برگزار می‌شود

ویژگی آزمون 21 تیر - ششم دبستان - آزمون تعیین سطح

دانش آموزان عزیز ششمی

ویژگی‌ها و مباحث مورد سوال در آزمون‌ 21 تیر را در زیر می‌توانید مشاهده کنید. این آزمون با عنوان آزمون‌ تعیین سطح برگزار می‌شود و به جهت مرور مباحث سال گذشته (یعنی پنجم دبستان) برای شما در نظر گرفته شده‌اند.