تابستان، اولین دوره‌ی طلایی

تابستان برای دانش‌آموزان کنکوری و حتی دانش‌آموزان مقطع دهم، یک فرصت طلایی تکرارنشدنی‌است. درواقع تابستان اولین دور‌ه‌ی طلایی کنکور است.

تابستان، اولین دوره‌ی طلایی

تابستان برای دانش‌آموزان کنکوری و حتی دانش‌آموزان مقطع دهم، یک فرصت طلایی تکرارنشدنی‌است. درواقع تابستان اولین دور‌ه‌ی طلایی کنکور است. دوره‌ی تابستان یعنی تکمیل، تعمیق و رفع نواقص یادگیری‌های گذشته. به دلیل این‌که بسیاری از دانش‌آموزان از مطالعه در تابستان غفلت می‌کنند، این دوره اهمیت دوچندان دارد و دوران سبقت گرفتن از دیگران است.

تابستان فرصت بسیار خوبی است که نقاط ضعف خود را زودتر و بهتر بشناسید تا بتوانید به یک برنامه‌ریزی صحیح و اصولی برسد. معمولاً این سؤالات در برنامه‌ریزی تابستان برای دانش‌آموزان کنکوری پیش می‌آید:

- چگونه درس‌های پایه‌ی دهم و یازدهم و دوازدهم را با هم بخوانیم؟

 - کدام کتاب‌ها را به عنوان منابع مورد توجه قرار دهیم؟

 - روزی چند ساعت و چه کتاب‌هایی بخوانیم؟

چند توصیه

- درس‌های مفهومی و ترکیبی مثل زیست، شیمی، فیزیک و ریاضی را در تابستان کار کنید.

- در تابستان با مطالعه و پیش‌خوانی دو درس اختصاصی سال دوازدهم، فرصت بیش‌تری برای مهارت تست‌زنی خواهید داشت و نگران کمبود زمان نخواهید بود.

- به تجربه ثابت شده است که تابستان بهترین فرصت برای مطالعه‌ی عمیق و مفهومی درس‌ها به‌خصوص درس‌های پایه است که دانش‌آموزان می‌توانند با انجام این کار، گام بسیار مهمی برای موفقیت در کنکور سراسری بردارند. مطالعه‌ی عمیق درس‌های پایه به روش‌ پیمانه‌ای می‌تواند در تست‌زنی دقیق و درست به شما کمک کند. در این بخش می‌توانید از کتاب‌های جدید آبی کانون در درس‌های اختصاصی، که به سیستم پیمانه‌ای مجهز است، استفاده کنید.

- در درس‌های عربی و زبان انگلیسی نقاط ضعف خود را به نقاط قوت تبدیل کنید تا خیالتان برای ماه‌های بعد، از بابت این ضعف‌ها آسوده شود. از کتاب زرد عمومی برای تقویت درس‌های عمومی استفاده کنید.