با یک برنامه‌ی راهبردی هوشمند همراه شوید

با یک آزمون تعیین سطح، به آزمون‌های جذاب تابستان امسال وارد خواهید شد و آن را با حجم متوازنی از مطالب با رویکرد غیر پوششی در بخش نگاه به گذشته پی خواهید گرفت.

با یک برنامه‌ی راهبردی هوشمند همراه شوید

اگر با یک برنامه‌ی راهبردی هوشمند همراه شوید که می‌خواهد با رویکردی بازگشتی و در عین حال رو به جلو، شما را به سطحی از پیشرفت برساند که هم در مرور آموخته‌های قبلی موفق ظاهر شوید و هم در پیش‌خوانی مطالب آینده کارامد باشید، این تابستان تعطیل نیست.

البته تعطیل نبودن تابستان به معنی فراهم نبودن فرصتی برای استراحت بعد از سال تحصیلی چالش‌برانگیز قبلی نیست. عمده‌ی فعالیت‌های شما در سه ماه آینده بر مبنای همان مطالبی است که به‌تازگی یادگیری و آزمون‌های آن را پشت سر گذاشته‌اید و در بخش نگاه به آینده نیز حدود نیمی از مطالب درس‌های سال آینده را مرور خواهید کرد. این یعنی تثبیت و یادگیری در عین آرامش و استراحت.

با یک آزمون تعیین سطح، به آزمون‌های جذاب تابستان امسال وارد خواهید شد و آن را با حجم متوازنی از مطالب با رویکرد غیر پوششی در بخش نگاه به گذشته پی خواهید گرفت. با انتخاب حداقل یک یا دو درس از مجموعه‌درس‌های سال بعد- که در تابستان برنامه‌هایی برای یادگیری آن‌ها از طریق کلاس‌های درسی، دیدن فیلم‌های آموزشی یا مطالعه‌ی منابع تابستانی دارید- در سه ماه آینده بهترین سه ماه سال را خواهد ساخت.