پلی بین گذشته و آینده

به شما دانش‌آموزان تبریک می‌گویم چون توانستید خود را از این آسیب برهانید. شما توانستید پلی برای ایجاد ارتباط بین مطالب سال گذشته و سال تحصیلی جدید ایجاد کنید.

پلی بین گذشته و آینده

دانش‌آموز عزیز و اولیای محترمی که خواننده‌ی این یادداشت هستید، به شما تبریک می‌گویم. شما توانستید کاری بکنید که آرزوی خیلی‌ها بوده و هست، اما جرئتش را نداشتند. شما توانستید در فصل تابستان با برنامه‌ی کانون همگام شوید.

دانش‌آموزان معمولاً بیش‌ترین آسیب را در تابستان می‌بینند؛ زیرا شرایط برای دور بودن از حال‌ و هوای درس و مدرسه فراهم است و گاهی آثار این آسیب تا چند ماه پس از شروع سال تحصیلی جدید نیز متوجه دانش‌آموزان است.

به شما دانش‌آموزان تبریک می‌گویم چون توانستید خود را از این آسیب برهانید. شما توانستید پلی برای ایجاد ارتباط بین مطالب سال گذشته و سال تحصیلی جدید ایجاد کنید.

توصیه می‌کنم برای اوقات فراغت خود برنامه‌ریزی کنید. از این‌که در تابستان هم درس بخوانید و هم در کلاس‌های متنوع و تفریحی شرکت کنید نگران نباشید.

همه‌ی شما دانش‌آموزان باید در تابستان درس بخوانید. قطعاً میزان مطالعه‌تان نسبت به طول سال تحصیلی کم‌تر خواهد شد اما لازم است از برنامه‌ی مطالعاتی که کانون در اختیارتان قرار داده است عقب نمانید.