بچه‌ها چیزی را یاد می‌گیرند که به آن فکر می‌کنند

یکی از بهترین روش‌های آموزش آن است که بچه‌ها خود به آزمایش و تحقیق بپردازند و خودشان مطالب را درک کنند.

بچه‌ها چیزی را یاد می‌گیرند که به آن فکر می‌کنند

یکی از بهترین روش‌های آموزش آن است که بچه‌ها خود به آزمایش و تحقیق بپردازند و خودشان مطالب را درک کنند. مثلاً معلم‌ها در مدرسه‌ به جای آن‌که مطالب آماده را در یک آزمایش شیمی ارائه دهند می‌توانند با انداختن یک تکه فلز داخل آب بچه‌ها را وادار کنند که به واکنش فلز با آب فکر کنند و نتیجه بگیرند.

در تابستان نیز اولیا برای آموزش فرزندانشان وقت می‌گذارند. آن‌ها دوست دارند بچه‌ها ده‌ها بیت شعر یاد بگیرند یا ضرب‌المثل‌های مختلف را بلد باشند.

روان شناسان حافظه معتقدند به جای این‌که مثلاً فهرستی از ضرب‌المثل‌ها را از فرزندان خود بپرسید می‌توانید از بچه‌ها بخواهید میزان علاقه‌ی خود را به هر کدام از ضرب‌المثل‌های همان فهرست مشخص کنند؛ در این صورت نتایج متفاوت و درخشانی به دست خواهید آورد.