با نگاه به گذشته، آینده را بهتر می‌بینید

تابستان زمان مناسبی است برای این‌که با نگاه به گذشته و مرور مباحث درسی مرتبط با مباحث امسال، آینده را بهتر و شفاف‌تر ببینید و این موضوعات را راحت‌تر درک کنید و یاد بگیرید.

با نگاه به گذشته، آینده را بهتر می‌بینید

اغلب مباحث درسی با مباحثی در پایه‌های گذشته ارتباط دارند. به عنوان مثال مبحث مثلثات در پایه‌ی یازدهم به مقدماتی نیاز دارد که آن را در پایه‌ی دهم یاد می‌گیرید. هم‌چنین مثلثات پایه‌ی دوازدهم به مباحث پایه‌ی دهم و یازدهم مربوط است.

تابستان زمان مناسبی است برای این‌که با نگاه به گذشته و مرور مباحث درسی مرتبط با مباحث امسال، آینده را بهتر و شفاف‌تر ببینید و این موضوعات را راحت‌تر درک کنید و یاد بگیرید. لازمه‌ی آن، یافتن ارتباط بین موضوعات گذشته و آینده است و پس از آن، برنامه‌ریزی برای مطالعه و مرور مطالب گذشته و سپس یادگیری مطالب و موضوعات جدید و مرتبط با آن‌ها. آزمون‌های کانون هم همین اساس و منطق را دارند.