از برنامه‌ی درسی جدا نشوید

اکنون که امتحانات تمام شده بهتر است دانش‌آموزان از برنامه‌ی درسی جدا نشوند، چون بازگشت دوباره به درس‌ها ممکن است حداقل دو هفته زمان ببرد.

از برنامه‌ی درسی جدا نشوید

یکی از مراحل زندگی تحصیلیِ دانش‌آموزان در دوران دبیرستان، پشت سر گذاشتن کنکور است. با برنامه‌ریزی به‌موقع و مطالعه‌ی مفید در زمان‌های مناسب می‌توان به راحتی این مرحله را به بخش شیرین زندگی تبدیل کرد. بدون شک اگر دانش‌آموزان با یک برنامه‌ی متعادل پیش بروند نتیجه خواهندگرفت.

اکنون که امتحانات تمام شده بهتر است دانش‌آموزان از برنامه‌ی درسی جدا نشوند، چون بازگشت دوباره به درس‌ها ممکن است حداقل دو هفته زمان ببرد. ولی اگر اکنون در آزمون‌های تابستانِ کانون ثبت نام کنند یک شروع پرقدرت و با برنامه‌ریزی را خواهندداشت و از دوران تابستان به نحو احسن و با انگیزه‌ای مضاعف استفاده خواهندکرد.

دانش‌آموزان یازدهمی که در طول سال تحصیلی با برنامه‌ی راهبردی کانون پیشروی داشته‌اند باید هم‌چنان مطالعه و تست‌زنی را ادامه دهند تا مطالب در حافظه‌ی بلندمدتشان ثبت شود و مطالب را جمع‌بندی کنند.

آزمون‌های تابستان به‌صورت پوششی خواهد بود تا دانش‌آموزی عقب نماند. از طرفی پیشروی هم داریم تا دانش‌آموزان دیگر خسته نشوند. دانش‌آموزان در تابستان مجددا دروس یازدهم را دوره می‌کنند و حجم کارشان برای سال تحصیلی جدید کمتر می‌شود.