حسِ خوبِ درس خواندن، لذت پیشرفت

سه ماه تعطیلی تابستان همیشه یادآور خاطرات خوب و خوشِ گردش و تفریح است که به دور از فضای درس و مدرسه، می‌خواهید خوش بگذرانید.

حسِ خوبِ درس خواندن، لذت پیشرفت

سه ماه تعطیلی تابستان همیشه یادآور خاطرات خوب و خوشِ گردش و تفریح است که به دور از فضای درس و مدرسه، می‌خواهید خوش بگذرانید. مسافرت و کلاس‌های ورزشی و هنری گزینه‌های همیشگی برنامه‌ی تابستان است. ولی در این بین کسانی هستند که می‌خواهند در برنامه‌شان جایی برای درس خواندن با حس خوب سخت‌کوشی و لذت پیشرفت باز کنند.

برای این گروه از دانش‌آموزانِ سخت‌کوش، برنامه‌ی راهبردی به دلیل متناسب بودن حجم و زمان، می‌تواند گزینه‌ی مناسبی باشد تا در کنار تفریح و گردش، زمان اندکی از هر روز را به درس خواندن اختصاص دهند.

البته هرچند می‌گوییم "زمانِ اندک"، ولی چون برنامه‌ی راهبردی منسجم و مهندسی شده است، امکان مطالعه‌ی درس‌های ضروری وجود خواهد داشت.

یک دانش‌آموز در زمانی مدیریت شده با یک برنامه‌ی صحیح در کنار تثبیت و تکمیل آموخته‌های سال قبل خود، می‌تواند به پیش‌خوانی با کسب آمادگی لازم به پیشواز سال تحصیلی جدید خود برود.

این برنامه لذت پیشرفت را در طول سال تحصیلی به ارمغان خواهدآورد.