خلاصه نکات- هنرهای تجسمی (فصل دوم- قسمت اول)

خلاصه نکات درس مبانی هنرهای تجسمی - فصل دوم (قسمت اول) - منطبق با مباحث آزمون 21 تیر یازدهم نقشه‌کشی معماری

خلاصه نکات- هنرهای تجسمی (فصل دوم- قسمت اول)

 نقطه (اولین عنصر بصری)

تعریف نقطه در هنر تجسمی: چیزی است دارای تیرگی یا روشنی، اندازه و گاهی جرم و در عین حال قابل لمس و قابل دیدن.

تعریف نقطه در ریاضیات: موضوعی ذهنی است که در فضا یا بر صفحه تصور می شود، بدون این که قابل دیدن و لمس شدن باشد. مانند؛ نشان دادن مرکز یک دایره یا محل تقاطع دو پاره خط.

نکته: اگر بخواهیم بر يك صفحه خطی ترسیم کنیم، اولین تماس ابزار ما با صفحه، یک نقطه خواهد بود.

نکته: اثر یک وسیله‌ی اثرگذار (مثل مداد یا قلم مو) و . . . بر روی یک وسیله‌ی اثر پذیر (کاغذ، بوم و . . )، نقطه به‌وجود مي‌آورد.

در طبیعت هم، نقاط تجسمی دیده می‌شود. مانند ستاره‌ای در آسمان، تک درختی در پهنه‌ی دشتی وسیع، جای پاهایی که بر ساحل شنی کنار دریا به جا می‌ماند، یک لکه‌ی ابر درآسمان و . . .

نقطه‌ی تجسمی شکل خاصی ندارد و  اندازه‌ی آن نسبی است. کادر، نقش تعیین کننده‌ای در تشخیص آن دارد. مثلاً یک درخت در دشت وسيع به صورت يك نقطه‌ي تجسمي ديده مي‌شود، اما وقتي كه به آن نزديك مي‌شويم، آن را به صورت يك حجم مي‌بينيم.


سعید کمالو