سوال متداول اولیای پیگیر درباره‌ی تابستان

برای تابستان دانش‌آموزانمان چه برنامه‌ای داشته باشیم؟ چگونه برنامه‌ریزی کنیم؟

سوال متداول اولیای پیگیر درباره‌ی تابستان

برای تابستان دانش‌آموزانمان چه برنامه‌ای داشته باشیم؟ چگونه برنامه‌ریزی کنیم؟

ابتدا توجه داشته باشید که برنامه‌ریزی را طبق ویژگی‌های دانش‌آموز انجام دهید. اما در حین برنامه‌ریزی دو اصل را در نظر داشته باشید: نگاه به گذشته و نگاه به آینده را در برنامه لحاظ کنید.

این‌گونه هم دروس سال قبل مرور می‌شود و هم درس‌های سال آینده پیش‌خوانی خواهند شد.

این یعنی تکیه بر برنامه‌ی راهبردی که به بهترین حالت ممکن برنامه‌ریزی را انجام داده است.  

به امید موفقیت تمامی دانش‌آموزان سرزمینم