دانلود اپلیکیشن کانون مدیا ویژه معرفی رشته‌های دانشگاهی

در این اپلیکیشن فیلم‌های معرفی رشته‌های دانشگاهی در سه رشته ریاضی ، تجربی و انسانی مشاهده می‌شود.

دانلود اپلیکیشن کانون مدیا ویژه معرفی رشته‌های دانشگاهی

در این اپلیکیشن فیلم های معرفی رشته های دانشگاهی 


در سه رشته ریاضی ، تجربی و انسانی مشاهده می شود.


                                              دانلود اپلیکیشن در رشته ریاضی فیلم های معرفی رشته های زیر موجود است :

مهندسی برق

مهندسی مکانیک

مهندسی کامپیوتر

مهندسی عمران

مهندسی هوافضا

مهندسی صنایع

مهندسی نقشه برداری

مهندسی IT

مهندسی پلیمر

مهندسی پزشکی

مهندسی شهرسازی

مهندسی نفت

مهندسی مواد

مهندسی معدن

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

علوم کامپیوتر

فیزیک

شیمی کاربردی

بیوتکنولوژی

مهندسی کشاورزی

مهندسی معماری

مهندسی شیمی

ریاضی محضدر رشته تجربی فیلم های معرفی رشته های زیر موجود است :

پزشکی

دندانپزشکی

داروسازی

پرستاری

رادیولوژی

اتاق عمل

بینایی سنجی

علوم آزمایشگاهی

هوشبری

فوریت پزشکی

کاردرمانی

فیزیوتراپی

مامایی

بهداشت

گفتار درمانی

دامپزشکی

میکروبیولوژی

بیوتکنولوژی

مهندسی کشاورزی

روانشناسی

اقتصاد

شنوایی سنجی

تغذیهدر رشته انسانی فیلم های معرفی رشته های زیر موجود است :

روانشناسی

اقتصاد

حقوق

ادبیات فارسی

جامعه شناسی

تاریخ

علوم سیاسی

حسابداری

مدیریت مالی

الهیات

جغرافیا

مدیریت بازرگانی

فلسفه