جوان‌ترین و مسن‌ترین کنکوری‌های 98

کنکور سراسری سال 98 دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که از 13 تیرماه آغاز شد 2 داوطلب جوان و مسن از استان‌های کرمانشاه و تهران دارد.

جوان‌ترین و مسن‌ترین کنکوری‌های 98

کنکور سراسری سال ۹۸ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که از  ۱۳ تیرماه آغاز شد ۲ داوطلب جوان و مسن از استان های کرمانشاه و تهران دارد.

در کنکور سراسری امسال سیاوش دینوری متولد سال ۱۳۱۷ مسن‌ترین داوطلب کنکور ۹۸ است که در گروه علوم انسانی از استان کرمانشاه و امیرمحمد کاملی متولد سال ۱۳۸۳ در گروه علوم تجربی از استان تهران شرکت کردند.

یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۰۵ نفر در کنکور سراسری ۹۸ ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۶۴۸ هزار و ۸۴۵ نفر زن و ۴۷۰ هزار و ۱۷ نفر مرد هستند. آزمون سراسری امسال در ۳۸۱ شهرستان و بخش کشور، ۵۱۸ حوزه امتحانی، ۱۹ کشور خارجی و در ۲۰ حوزه امتحانی خارج از کشور  برگزار شد.

از تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب ثبت نام کننده تعداد ۶۴۸ هزار و ۸۴۵ نفر معادل ۵۷.۹۸ درصد داوطلبان و ۴۷۰ هزار و ۱۷۰ نفر معادل ۴۲.۰۲ درصد داوطلبان مرد هستند.

از نظر وابستگی سازمانی حوزه‌ها در کنکور سراسری، ۳۲ درصد به آموزش و پرورش و ۶۸ درصد به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی، دانشگاه‌های پیام نور، غیردولتی‌ها، فنی و حرفه‌ای همچنین دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص دارد.

منبع :