سطح دشواری کنکور 98 - تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان

با آرزوی موفقیت برای شما در کنکور 98 ، شما می‌توانید بعد از برگزاری کنکور به سایت کانون مراجعه کنید و نظرتان را درباره سطح دشواری کنکور بیان کنید.

سطح دشواری کنکور 98 - تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان