امیرکبیر در 15 حوزه جزو دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفت

در رتبه‌بندی 2019 شانگهای در حالی 32 دانشگاه از ایران جزو 500 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 15 موضوع این رتبه‌بندی حضور دارد.

امیرکبیر در 15 حوزه جزو دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفت

در رتبه‌بندی ۲۰۱۹ شانگهای در حالی ۳۲ دانشگاه از ایران جزو ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ۱۵ موضوع این رتبه‌بندی حضور دارد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با بیان اینکه در رتبه‌بندی ۲۰۱۹ شانگهای ۳۲ دانشگاه کشور جزو ۵۰۰ دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفتند گفت: شانگهای یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می‌شود. این رتبه‌بندی برای اولین بار در ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط این دانشگاه در قالب یک پروژه بزرگ منتشر شد و به صورت سالانه، روزآمد می‌شود.

محمدجواد دهقانی افزود: نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۱۹ میلادی برای سومین سال، رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را در ۵۴ رشته و در ۵ حوزه کلی مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) منتشر کرد.

بر اساس آخرین رتبه بندی نظام شانگهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ۱۵ موضوع "مهندسی دریا"، "مهندسی متالورژی"، "مهندسی شیمی"، "مهندسی مواد"، "مهندسی کامپیوتر"، "مهندسی عمران"، "مهندسی اتوماسیون"، "مهندسی مکانیک"، "مهندسی برق و الکترونیک"، "ریاضیات"، "مهندسی مخابرات"، "مهندسی علم و فناوری ابزارآلات"، "مهندسی پزشکی"، "مهندسی انرژی" و "مهندسی معدن" در فهرست دانشگاه‌های برتر قرار گرفت.

طبق این رتبه بندی در رشته مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۸ در جمع دانشگاه‌های برتر این حوزه قرار گرفت. همچنین در رشته مهندسی معدن نام دانشگاه‌های تهران، آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، باهنر کرمان و تربیت مدرس در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر درج شد.

در رشته مهندسی متالورژی، دانشگاه‌های تهران، آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی سهند، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه شیراز و تربیت مدرس در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی امیر کبیر، تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، صنعتی نوشیروانی بابل، تبریز، شیراز، فردوسی مشهد، رازی، صنعتی سهند، کاشان، اصفهان، یاسوج، بوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، سمنان و دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته مهندسی شیمی در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر قرار دارند.

در رشته مهندسی مواد از ایران دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر قرار گرفتند. در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر معرفی شده‌اند.

نام دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت و دانشگاه تهران در رشته مهندسی کامپیوتر در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر اعلام شده است. همچنین در رشته مهندسی عمران دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، گیلان، سمنان و تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی اتوماسیون، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۷ دانشگاه از ایران حضور داشتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تهران و تبریز در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار داشتند.

رتبه‌بندی موضوعی شانگهای در حوزه مهندسی در ۲۲ رشته صورت پذیرفت و ایران با ۲۰ دانشگاه، پر تعدادترین تعداد دانشگاه‌ها در این حوزه موضوعی بوده است. به گونه‌ای که ایران در رشته مهندسی مکانیک، از ۱۲ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۶ دانشگاه در سال ۲۰۱۹ افزایش داشت که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، گیلان، تبریز، سمنان، کاشان، بوعلی سینا و شیراز در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک تعداد دانشگاه‌های ایران در این شاخص از ۱۱ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۳ دانشگاه در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت و دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، تربیت مدرس، تبریز، دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، کاشان، شیراز و صنعتی شیراز در فهرست ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه وارد شدند.

در رشته ریاضیات در سال ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و صنعتی امیر کبیر، در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته مهندسی مخابرات، از ایران با افزایش تعداد از ۲ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به هشت دانشگاه در سال ۲۰۱۹ رسیده است و دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان، تهران، صنعتی امیر کبیر، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی و تربیت مدرس در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات، صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان، تهران، صنعتی امیر کبیر و علم و صنعت از ایران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند. در رشته مهندسی پزشکی صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر معرفی شده‌اند. در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت و تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر و در رشته مهندسی عمران دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، گیلان، سمنان و تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر قرار دارند.
دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، صنعتی سهند، دانشگاه کاشان، سمنان و شیراز از جمله دانشگاه‌های ایران هستند که در رشته علوم و مهندسی انرژی در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر قرار گرفتند.

در رشته مدیریت، دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر قرار گرفتند.

منبع :

مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور 98

با رتبه ام در کنکور 98 احتمال دارد در چه رشته و دانشگاهی قبول شوم؟
پاسخ به سوال های شما درباره سهمیه ها ،پردیس ،شبانه ، غیر انتفاعی و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید