دفترچه‌ی آزمون سنجش هوش و استعداد ورودی پایه‌ی هفتم

دفترچه‌ی آزمون سنجش هوش و استعداد پایه هفتم همراه با کلید را می‌توانید از لینک بالا دریافت نمایید.

دفترچه‌ی آزمون سنجش هوش و استعداد ورودی پایه‌ی هفتم

دفترچه سنجش ورودی آزمون تیزهوشان ششمی ها توسط آموزش و پرورش در سایت http://hoosh.medu.ir منتشر شد .


دفترچه‌ی  سنجش ورودي پايه هفتم مدارس استعدادهاي درخشان سال تحصيلي 99-1398 به همراه كليد مربوطه را می‌توانید از بخش ضمیمه دریافت کنید.


پاسخ کلیدی در انتهای فایل دفترچه قابل مشاهده است .