145 سوال اختصاصی تجربی (نظام قدیم) برای هفته تورق سریع

145 سوال اختصاصی تجربی (نظام قدیم) برای هفته تورق سریع مشاهده در لینک بالا...

145 سوال اختصاصی تجربی (نظام قدیم) برای هفته تورق سریع

دانش‌آموزان کنکوری عزیز سلام

امیدوارم در این فرصت باقی‌مانده تا کنکور بهترین استفاده را از زمان خود داشته باشید.


معیار انتخاب سؤال‌ها:

این سؤال‌ها براساس میزان پاسخ‌گویی فارغ‌التحصیلان در آزمون‌های جمع‌بندی کانون انتخاب شده است.


زیست‌شناسی:

به این سؤال‌ها فارغ‌التحصیلان کانونی بیش از 49 درصد پاسخ صحیح داده‌اند. در 9 آزمون‌ جمع‌‌بندی (16 آذر، 21 دی، 5 بهمن، 7 فروردین، 16 فروردین، 17 خرداد، 24 خرداد، 31 خرداد و 77 تیر)


شیمی:

به این سؤال‌ها فارغ‌التحصیلان کانونی بیش از 47 درصد پاسخ صحیح داده‌اند. در 9 آزمون‌ جمع‌‌بندی (16 آذر، 21 دی، 5 بهمن، 7 فروردین، 16 فروردین، 17 خرداد، 24 خرداد، 31 خرداد و 77 تیر)


فیزیک:

به این سؤال‌ها فارغ‌التحصیلان کانونی بیش از 39 درصد پاسخ صحیح داده‌اند. در 9 آزمون‌ جمع‌‌بندی (16 آذر، 21 دی، 5 بهمن، 7 فروردین، 16 فروردین، 17 خرداد، 24 خرداد، 31 خرداد و 77 تیر)


ریاضی:

به این سؤال‌ها فارغ‌التحصیلان کانونی بیش از 36 درصد پاسخ صحیح داده‌اند. در 9 آزمون‌ جمع‌‌بندی (16 آذر، 21 دی، 5 بهمن، 7 فروردین، 16 فروردین، 17 خرداد، 24 خرداد، 31 خرداد و 77 تیر)تذکر: درضمن فارغ‌التحصیلان می‌توانند از مطلب مربوط به دانش‌آموزان نظام جدید سوال‌های مشترک دو نظام را دریافت کنند.