قسمت اول: 145 سوال اختصاصی تجربی (نظام جدید) برای تورق سریع

تورق سریع باساده‌ترین سؤال‌های درس‌های اختصاصی آزمون‌های امسال تجربی- قابل مشاهده در لینک بالا:

قسمت اول: 145 سوال اختصاصی تجربی (نظام جدید) برای تورق سریع

دانش‌آموزان کنکوری عزیز سلام

امیدوارم در این فرصت باقی‌مانده تا کنکور بهترین استفاده را از زمان خود داشته باشید.


معیار انتخاب سؤال‌ها:

این سؤال‌ها براساس میزان پاسخ‌گویی دانش‌آموزان در آزمون‌های جمع‌بندی کانون انتخاب شده است.


زیست‌شناسی:

به این سؤال‌ها دانش‌آموزان کانونی بیش از 50 درصد پاسخ صحیح داده‌اند. در 9 آزمون‌ جمع‌‌بندی (16 آذر، 21 دی، 5 بهمن، 7 فروردین، 16 فروردین، 17 خرداد، 24 خرداد، 31 خرداد و 7 تیر)


شیمی:

به این سؤال‌ها دانش‌آموزان کانونی بیش از 50 درصد پاسخ صحیح داده‌اند. در 9 آزمون‌ جمع‌‌بندی (16 آذر، 21 دی، 5 بهمن، 7 فروردین، 16 فروردین، 17 خرداد، 24 خرداد، 31 خرداد و 7 تیر)


فیزیک:

به این سؤال‌ها دانش‌آموزان کانونی بیش از 45 درصد پاسخ صحیح داده‌اند. در 9 آزمون‌ جمع‌‌بندی (16 آذر، 21 دی، 5 بهمن، 7 فروردین، 16 فروردین، 17 خرداد، 24 خرداد، 31 خرداد و 7 تیر)


ریاضی:

به این سؤال‌ها دانش‌آموزان کانونی بیش از 36 درصد پاسخ صحیح داده‌اند. در 9 آزمون‌ جمع‌‌بندی (16 آذر، 21 دی، 5 بهمن، 7 فروردین، 16 فروردین، 17 خرداد، 24 خرداد، 31 خرداد و 7 تیر)


تذکر1: در نوبت‌های دیگر، 60 سؤال پیشنهادی دیگر از درس‌ زیست و 75 سؤال پیشنهادی از درس شیمی برای شما مطرح می‌کنیم.


تذکر2: برای فارغ‌التحصیلان در مطلبی جداگانه سؤال‌های پیشنهادی را ارائه می‌دهیم. درضمن فارغ‌التحصیلان می‌توانند در فایل پیوست از سؤال‌های مشترک دو نظام استفاده کنند.