کنکور 98

دانش‌آموزان برتر ریاضی از برنامه‌ی هفته‌ی آخر خود می‌گویند

از دانش‌آموزان برتر پرسیدیم در هفته‌ی آخر چه برنامه‌ای برای خود دارند؟ پاسخ آن‌ها را می‌خوانیم.

دانش‌آموزان برتر ریاضی از برنامه‌ی هفته‌ی آخر خود می‌گویند

از دانش‌آموزان برتر پرسیدیم در هفته‌ی آخر چه برنامه‌ای برای خود دارند؟ پاسخ آن‌ها را می‌خوانیم.

این گزارش تکمیل خواهد شد.

ویژه‌نامه اسامی برترها امسال کانون را اینجا ببینید.


یاسمن زلفی، دوازدهم ریاضی از شیراز

نفر 6 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

پنجم و ششم دبستان و یازدهم و دوازدهم به مدت 4 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

برای برخی دروس خلاصه نویسی هایی آماده کرده ام که قصد دارم آن ها را مطالعه کنم و در برخی دروس بخش هایی از کتاب درسی را مشخص کرده ام که قصد دارم آن ها را بخوانم و درس ریاضی را قصد دارم غلط های خود را در آزمون های قبلی مرور کنم.

یاسمن زلفی، دوازدهم ریاضی از شیراز

تصویر یاسمن زلفی، دوازدهم ریاضی از شیراز در آخرین آزمون کانون - 7 تیر


سجاد پاک‌سیما، دوازدهم ریاضی از یزد

نفر 22 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

سال دوازدهم به مدت یک سال به کانون آمد.

فقط مرور موارد گذشته که به آنها تسلط کامل دارم. در هفته آخراصلا سراغ مباحتی نمیرم که مطالعه کافی نداشته‌ام. البته قصد دارم کنکورهای شبیه سازی شده در کتاب ها را امتحان بدهم تا مطالب تثبیت بمانند. البته توجه شود در مورد درس‌های عمومی همچنان تست های جدیدی در برخی مباحث می زنم. همچنین می خواهم کتاب های سه سال را فقط جهت تورق مطالعه کنم تا در کنکور با کمترین مشکل مواجه شوم. به هر حال هرگز نباید کتاب درسی فراموش شود چون کنکور خارج از آن نیست.

سجاد پاک‌سیما، دوازدهم ریاضی از یزد

تصویر سجاد پاک‌سیما، دوازدهم ریاضی از یزد در آخرین آزمون کانون - 7 تیر


محمدطه جهانی‌نژاد، دوازدهم ریاضی از کاشان

نفر 46 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

چهارم دبستان و دوازدهم به مدت دو سال به کانون آمد.

تورق سریع برای دروس حفظی و مطالعه نکات که خلاصه برداری کردم. مرور جزوات و نکاتی که در طول سال از کتاب ها و آزمون ها استخراج کرده‌ام.

محمدطه جهانی‌نژاد، دوازدهم ریاضی از کاشان

تصویر محمدطه جهانی‌نژاد، دوازدهم ریاضی از کاشان در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون -  7 تیر


علی مورکیان، دوازدهم ریاضی از یزد

نفر 54 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

یازدهم و دوازدهم به مدت 2 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

مرور تست های نشان دار ونکات کلی و تورق سریع کتاب های درسی برنامه‌ی من برای هفته‌ی آخر است.

علی مورکیان، دوازدهم ریاضی از یزد

تصویر علی مورکیان، دوازدهم ریاضی از یزد در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


نیما نوروزی،‌دوازدهم ریاضی از رفسنجان

نفر 56 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از پنجم دبستان تا دوازدهم به مدت 8 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

برای من برای هفته تورق سریع کتاب درسی و تست های نشان دار است به گونه ای که همه کتابها دوره شوند و اشکالات برطرف شوند و درس هایی که ضعف دارم با زدن آزمون های جامع کنکور در آن ها مسلط تر شوم.

نیما نوروزی،‌دوازدهم ریاضی از رفسنجان

تصویر نیما نوروزی،‌دوازدهم ریاضی از رفسنجان در آخرین آزمون برنامه ای کانون - 7 تیر


علیرضا زرگران، دوازدهم ریاضی از ملایر

نفر 58 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از پنجم دبستان تا نهم و یازدهم و دوازدهم به مدت 6 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

علیرضا زرگران، دوازدهم ریاضی از ملایر

تصویر علیرضا زرگران، دوازدهم ریاضی از ملایر در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


علی مهدوی‌فر، دوازدهم ریاضی از کاشان

نفر 59 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

در سال دوازدهم به مدت یک سال به کانون آمد.

تورق سریع برای دروس حفظی و مطالعه نکات که خلاصه برداری کردم.

علی مهدوی‌فر، دوازدهم ریاضی از کاشان

تصویر علی مهدوی‌فر، دوازدهم ریاضی از کاشان در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


امیر نژادملایری، دوازدهم ریاضی از کرمان

نفر 63 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

یازدهم و دوازدهم به مدت 2 سال به کانون آمد.

طبق برنامه ی پیش بینی شده تورق سریع عمل خواهم کرد.

دانش‌آموزان برتر ریاضی از برنامه‌ی هفته‌ی آخر خود می‌گویندمحمد چراغی، دوازدهم ریاضی از ایلام

نفر 70 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از دوازدهم به مدت یک سال به کانون آمد.

برنامه‌ام مرور تست های علامت دار و برخی خلاصه ها است.

محمد چراغی، دوازدهم ریاضی از ایلام

تصویر محمد چراغی، دوازدهم ریاضی از ایلام در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


نگین نصیریان، دوازدهم ریاضی از اصفهان

نفر 75 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

یازدهم و دوازدهم به مدت دو سال به کانون آمد.

مرور بیشتر نکات مهم و ایجاد آمادگیهای روحی و ذهنی توام با آرامش