کنکور 98

دانش‌آموزان برتر تجربی از برنامه‌ی هفته‌ی آخر خود می‌گویند

از دانش‌آموزان برتر پرسیدیم در هفته‌ی آخر چه برنامه‌ای برای خود دارند؟ پاسخ آن‌ها را می‌خوانیم.

دانش‌آموزان برتر تجربی از برنامه‌ی هفته‌ی آخر خود می‌گویند

از دانش‌آموزان برتر پرسیدیم در هفته‌ی آخر چه برنامه‌ای برای خود دارند؟ پاسخ آن‌ها را می‌خوانیم.

این گزارش تکمیل خواهد شد.

ویژه‌نامه اسامی برترها امسال کانون را اینجا ببینید.


محمد جواد یارعلی، دوازدهم تجربی از داران

نفر هفتم ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

یازدهم و دوازدهم به مدت 3 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

افزایش میزان مطالعه و کاهش تمرین تست – بررسی آزمون های جامع گذشته و پوشش نقاط ضعف – آماده سازی روحی- روانی برای کنکور

محمد جواد یارعلی، دوازدهم تجربی از داران

تصویر محمد جواد یارعلی، دوازدهم تجربی از داران در آخرین آزمون برنامه ای کانون - 7 تیر


حسین گله‌داری، دوازدهم تجربی از کرمان

نفر 14 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از دهم تا دوازدهم به مدت 3 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

3آزمون جامع شبیه ساز کنکور + تورق سریع + مرورخلاصه ها

حسین گله‌داری، دوازدهم تجربی از کرمانزهرا مرادی، دوازدهم تجربی از یزد

نفر 49 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از دهم تا دوازدهم به مدت 3 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

برنامه‌ی من برای هفته‌ی آخر جمع بندی و تورق سریع است.


امید قیسوندی، دوازدهم تجربی از کامیاران

نفر 61 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از سال دوازدهم به مدت یک سال به کانون آمد.

مرور کتابهای درسی همراه با حل سوالات دامدار کانون در آزمونهای جامع که بسیار مهم و کاربردی اند.

امید قیسوندی، دوازدهم تجربی از کامیاران

تصویر امید قیسوندی، دوازدهم تجربی از کامیاران در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


فرهنگ امیری، دوازدهم تجربی از شیراز

نفر 63  ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از یازدهم تا دوازدهم به مدت 2 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

تورق سریع همه ی دروس، توجه بیشتر به دروس عمومی و زیست شناسی در روزهای آخر و مرور تست های کنکور 97 داخل و خارج کشور تجربی.

فرهنگ امیری، دوازدهم تجربی از شیراز

تصویر فرهنگ امیری، دوازدهم تجربی از شیراز در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


ساینا شیرازی، دوازدهم تجربی از شیراز

نفر 66  ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

سوم تا ششم دبستان و یازدهم و دوازدهم به مدت 6 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

مرور درس های حفظی و عمومی به ویژه زیست و حفظ آرامش برنامه‌ی هفته‌ی آخر من است.

ساینا شیرازی، دوازدهم تجربی از شیراز

ساینا شیرازی، دوازدهم تجربی از شیراز در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


گلسا مصباحی، دوازدهم تجربی از شیراز

نفر 68 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از سوم دبستان تا کلاس هشتم و یازدهم و دوازدهم به مدت 8 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

مرور درس هایی که بیشتر جنبه حفظی دارند، مانند دینی و هم چنین مطالعه خلاصه نویسی هایم.

گلسا مصباحی، دوازدهم تجربی از شیراز

تصویر گلسا مصباحی، دوازدهم تجربی از شیراز در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


علی حیدری، دوازدهم تجربی از سنندج

نفر 81  ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از دهم تا دوازدهم به مدت 3 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

مرور کتابهای درسی و نشان دارها برنامه‌ی من برای هفته‌ی آخر است.

علی حیدری، دوازدهم تجربی از سنندج

تصویر علی حیدری، دوازدهم تجربی از سنندج در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


مهرداد بهبودی شوریجه، دوازدهم تجربی از شیراز

نفر 89 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از نهم تا دوازدهم به مدت 4 سال در آزمون‌های کانون شرکت کرد.

تورق سریع کتاب های درسی بخصوص درس زیست و دین و زندگی

مهرداد بهبودی شوریجه، دوازدهم تجربی از شیراز

تصویر مهرداد بهبودی شوریجه، دوازدهم تجربی از شیراز در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


نیما پاکیزه، دوازدهم تجربی از بهار

نفر 96 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از هشتم تا دوازدهم به مدت 5 سال در آزمون‌های کانون شرکت کرده است.

هفته‌ی آخر تورق سریع خواهد داشت.

نیما پاکیزه، دوازدهم تجربی از بهار

تصویر نیما پاکیزه، دوازدهم تجربی از بهار در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


زهرا امینی، دوازدهم تجربی از نجف‌آباد

نفر 99 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از دهم تا دوازهم به مدت 3 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

تورق کتاب ها و تست ادبیات برنامه‌ی هفته‌ی اخر من برای کنکور است.

زهرا امینی، دوازدهم تجربی از نجف‌آباد

تصویر زهرا امینی، دوازدهم تجربی از نجف‌آباد در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


فاطمه قنبريان، دوازدهم تجربی از بوشهر

نفر 101 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از سال دوازدهم به مدت یک سال به کانون آمد.

برنامه‌ی من در هفته‌ی آخر مرور و تورق سريع است.

فاطمه قنبريان، دوازدهم تجربی از بوشهر

تصویر فاطمه قنبريان، دوازدهم تجربی از بوشهر در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


محمدحسین اسلامی، دوازدهم تجربی از زرند

نفر 103 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از نهم تا دوازدهم به مدت 4 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

در هفته آخر  برای درسهای ریاضی و فیزیک و مسائل شیمی  تمرین را ادامه خواهم داد  . برای درسهای مثل  زیست و دینی و فارسی و زبان  و عربی  تورق سریع  یا مطالعه را در برنامه خود دارم.

محمدحسین اسلامی، دوازدهم تجربی از زرند

تصویر محمدحسین اسلامی، دوازدهم تجربی از زرند در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیرحانیه مختاری، دوازدهم تجربی از همدان

نفر 106 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از دهم تا دوازدهم به مدت 3 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرده است.

سعی دارم با مرور کلی همه کتاب ها و نکات نوشته شده بار دیگر تورق سریعی در این هفته داشته باشم.

حانیه مختاری، دوازدهم تجربی از همدان

تصویر حانیه مختاری، دوازدهم تجربی از همداندر آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


محمدعماد سلامی، دوازدهم تجربی از بوشهر

نفر 107 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

یازدهم و دوازدهم به مدت 2 سال به کانون آمد.

زدن آزمون کنکور 97 – مرور حفظیات (لغات و تاریخ ادبیات) و نکات مهم یاداشت شده

محمدعماد سلامی، دوازدهم تجربی از بوشهر


آرشین قائدی، دوازدهم تجربی از شیراز

نفر 109 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از پنجم دبستان تا هشتم و از دهم تا دوازدهم به مدت 7 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

یک آزمون جامع حل می کنم و دروس حفظی به خصوص زیست و دینی و کلمات ادبیات را هر روز مرور می کنم و چند آزمون جامع تک درس به خصوص در زیست حل می کنم.

آرشین قائدی، دوازدهم تجربی از شیراز

تصویر آرشین قائدی، دوازدهم تجربی از شیراز در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


علی اصغر عبدی، دوازدهم تجربی از بافت

نفر 113 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

پنجم و ششم دبستان و هشتم تا دوازدهم به مدت 7 سال در آزمون‌های کانون شرکت کرد.

مرور نشاندارها و تورق سریع برنامه‌ی من در هفته‌ی اخر است.


محمدجواد خانی علی اکبری، دوازدهم تجربی از کرمانشاه

نفر 117 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از سال دهم تا دوازدهم به مدت 3 سال در آزمون‌های کانون شرکت کرد.

برنامه من مرور سریع دروس حفظی مانند زیست و دینی و مرور فرمول های ریاضی و فیزیک می باشد.

محمدجواد خانی علی اکبری، دوازدهم تجربی از کرمانشاه

تصویر محمدجواد خانی علی اکبری، دوازدهم تجربی از کرمانشاه در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


علیرضا پارسائیان، دوزادهم تجربی از بندرعباس

نفر 124 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از دهم تا دوزادهم به مدت 3 سال در آزمون‌های کانون شرکت کرد.

تورق سریع یعنی مرور مطالب مهم و خلاصه برداری ها و نشان دارها است.

علیرضا پارسائیان، دوزادهم تجربی از بندرعباس

تصویر علیرضا پارسائیان، دوزادهم تجربی از بندرعباس در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


فاطمه زارعی، دوازدهم تجربی از بوشهر

نفر 132 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از سال دهم تا دوازدهم به مدت 3 سال در آزمون‌های برنامه ای کانون شرکت کرد.

تورق سريع كتب درسي و خلاصه نويسي ها برنامه‌ای است که می‌خواهم انجام دهم.

فاطمه زارعی، دوازدهم تجربی از بوشهر

تصویر فاطمه زارعی، دوازدهم تجربی از بوشهر در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


فاطمه افضلی، دوازدهم تجربی از کاشان

نفر 133 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از دهم تا دوازدهم به مدت 3 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

تورق سریع برای دروس حفظی و مطالعه نکات که خلاصه برداری کردم.

فاطمه افضلی، دوازدهم تجربی از کاشان

تصویر فاطمه افضلی، دوازدهم تجربی از کاشان در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


آرین واقفی، دوازدهم تجربی از شیراز

نفر 143 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از هشتم تا دوازدهم به مدت 5 سال در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرد.

مرور سوالات سال های گذشته کنکور سراسری و استفاده از کتاب زرد عمومی و اختصاصی

آرین واقفی، دوازدهم تجربی از شیراز

تصویر آرین واقفی، دوازدهم تجربی از شیراز در آخرین آزمون برنامه‌ای کانون - 7 تیر


علی فرامرزی، دوازدهم تجربی از کرمانشاه

نفر 147 ویژه‌نامه نفرات برتر آزمون‌های کانون

از سال نهم تا دوازدهم به مدت 4 سال در آزمون‌های کانون شرکت کرد.

دوست دارم که با آرامش و در حد معقول رفع اشکال کنم و در روزهای آخر برنامه تورق را اجرا خواهم کرد سعی می کنم روی دروس زیست شناسی و دینی تمرکز بیشتری داشته باشم.

علی فرامرزی، دوازدهم تجربی از کرمانشاه

تصویر علی فرامرزی، دوازدهم تجربی از کرمانشاه در آخرین آزمون کانون - 7 تیر