200 سؤال عمومی برای دوران تورق سریع

در کنکور، فرصت پاسخ دادن به سؤالات ساده را نباید از دست داد. بهترین زمان برای تمرین و تثبیت سؤالات ساده، دوران تورق سریع است.

200 سؤال عمومی برای دوران تورق سریع

در کنکور، فرصت پاسخ دادن به سؤالات ساده را نباید از دست داد. بهترین زمان برای تمرین و تثبیت سؤالات ساده، هفته آخر و دوران تورق سریع است. در این مطلب، به کمک آمار، ساده ترین سؤالات آزمون های جمع بندی و جامع امسال کانون را در چهار درس عمومی (ادبیات فارسی، زبان عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی) استخراج کرده ایم و بر اساس درصد پاسخگویی مرتب نموده ایم. این سؤالات می تواند بهترین منبع برای تمرین تستی در دوران تورق سریع باشد.

فراموش نکنید که این سؤالات، 3 دسته مخاطب دارد:

1) دانش آموزانی که ترازهای 5000 و پایین تر دارند. 

2) دانش آموزانی که در یک درس ضعیف تر هستند.

3) دانش آموزانی که می خواهند با امتحان دادن درس ها را سریعاً دوره کنند. (همه ی ترازها)


سؤالات و پاسخ هر درس را از فایل های ضمیمه دریافت کنید.

مطالب مرتبط