محمداکبری: تحلیل سطح دشواری آزمون 7 تیردوازدهم ریاضی

در مطلب زیر به تحلیل سطح دشواری آزمون 7 تیردوازدهم ریاضی می‌پردازیم

محمداکبری: تحلیل سطح دشواری آزمون 7 تیردوازدهم ریاضی

دانش آموزان پرتلاش دوازدهم ریاضی، سلام

آرزو می کنم در کنکور 98 سربلند و پیروز باشید

دوستان خوب؛ امروز در آخرین آزمون جامع كانون فرهنگي آموزش شركت نموديد .  در این مطلب می خواهیم به بررسی سطح دشواری و سیستم ده دهی آزمون 7 تیر بپردازیم. در آخرین آزمون جامع يعني آزمون 7 تیر سطح دشواری (سیستم ده دهی) دروس آزمون ، تعداد صد ها ی هر درس و میانگین درصد پاسخ گویی به صورت زیر است.

الف) وضعيت سيستم ده‌دهي:

مشاهده می کنید در درس ریاضیات دانش اموزان با تراز پایین(4750) به طور میانگین به 1 سوال از 10 سوال پاسخ صحیح داده اند. این موضوع نشان می دهد آزمون حتی برای دانش آموزان تراز پایین نیز مناسب طراحی شده است. دانش آموزان با میانگین تراز 7000 نیز به 7 سوال از 10 سوال پاسخ صحیح دادند. در کنکورهای نظام قدیم معمولا دانش آموزان با میانگین تراز 7000 در کنکور سراسری به 6 سوال از 10 سوال پاسخ می دهند. به نظرم تغییرات کتاب درسی و تا حدی ساده تر شدن متن آن باعث می شود در کنکور 98 چند از ده بالاتری نسبت به نظام قدیم داشته باشیم یعنی دانش آموزان نظام جدید تعداد بیشتری سوال از ده سوال در کنکور پاسخ خواهند داد

ریاضیات

ميانگين تراز

7000

6250

5500

4750

آزمون جامع 7 تیر

7

5

3

1

مشاهده می کنید در درس فیزیک دانش اموزان با تراز پایین(4750) به طور میانگین به 1 سوال از 10 سوال پاسخ صحیح داده اند.. دانش آموزان با میانگین تراز 7000 نیز به 7 سوال از 10 سوال پاسخ صحیح دادند. می دانید بخش عمده دانش اموزان در محدوده ترازی زیر 6250 است. پاسخ گویی به 5 سوال از 10 سوال برای میانگین تراز 6250 و همچنین 3 سوال از 10 سوال برای میانگین تراز 5500 نشان از متعادل بودن آزمون برای تعدادی زیادی از دانش آموزان است

فیزیک

ميانگين تراز

7000

6250

5500

4750

آزمون جامع 7 تیر

7

5

3

1


مشاهده می کنید در درس شیمی دانش اموزان با تراز پایین(4750) به طور میانگین به 1 سوال از 10 سوال پاسخ صحیح داده اند. دانش آموزان با میانگین تراز 7000 نیز به 5 سوال از 10 سوال پاسخ صحیح دادند. این موضوع نشان می دهد آزمون برای تراز بالا نیز 1 واحد دشوارتر بوده است. در بازه های ترازی دیگر نیز دانش آموزان با آزمون نسبتا دشواری روبرو بوده اند. میانگین درصد پاسخگویی نسبتا پایین این درس (15 درصد)  تایید کننده این موضوع می باشد

شیمی

ميانگين تراز

7000

6250

5500

4750

آزمون جامع 7 تیر

5

4

2

1

ب) در هر درس، چه تعداد از دانش‌آموزان به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند؟

ميانگين پاسخ‌گويي

تعداد 100%

نام درس

27%

1

ادبيات فارسی

43%

2

دین و زندگی

37%

64

زبان انگلیسی

29%

19

زبان عربی

18%

1

ریاضیات

21%

2

فیزیک

15%

1

شیمی

به طور کلی آزمون متعادلی و رو به ساده ای برای درس های ریاضیات و فیزیک داشتیم ولی سوال های درس شیمی به طور نسبی دشوار بوده است

از طريق شماره‌ تلفن 6463 – 021 / داخلي 156 (واحد توليد آزمون‌هاي ریاضی) می توانید با ما تماس بگیرید