فیلم تحلیل سوالات آزمون 7 تیر 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 7 تیر 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 7 تیر 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 7 تیر 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می نمائید :‌


ریاضی : محمدجواد محسنی


زیست : محمد امین بیگی - وحید شهنواز


فیزیک : حسین میرزایی - وحید مجدآبادی


شیمی : مهران رنجبر

فایل های ضمیمه

حل سوالات 156 تا 160 زیست شناسی
حل سوالات 161 تا 165 زیست شناسی
حل سوالات 166 تا 170 زیست شناسی
حل سوالات 171 تا 175 زیست شناسی
حل سوالات 176 تا 180 زیست شناسی
حل سوالات 181 تا 185 زیست شناسی
حل سوالات 186 تا 190 زیست شناسی
حل سوالات 191 تا 195 زیست شناسی
حل سوالات 196 تا 200 زیست شناسی
حل سوالات 201 تا 205 زیست شناسی
حل سوالات 206 تا 214 فیزیک
حل سوالات 215 تا 220 فیزیک
حل سوالات 236 تا 240 شیمی
حل سوالات 241 تا 245 شیمی
حل سوالات 246 تا 250 شیمی
حل سوالات 251 تا 255 شیمی
حل سوالات 126 تا 135 ریاضی
حل سوالات 136 تا 145 ریاضی
حل سوالات 146 تا 150 ریاضی
حل سوالات 151 تا 155 ریاضی
حل سوالات 221 تا 227 فیزیک
حل سوالات 228 تا 235 فیزیک