یگانگی و گوناگونی حیات- فصل1 -پروژه کتابخوانی

دانش آموزان عزیز برای درک هر چه بهتر این مطلب ابتدا ویس را با دقت گوش دهید و سپس سوال مربوط به آن را حل کنید و در قسمت نظرات با هم رشته ای‌های خودتون به اشتراک بگذارید.

یگانگی و گوناگونی حیات- فصل1 -پروژه کتابخوانی

سلام به همه ی دانش آموزن عزیز دهمی


ششمین قسمت از پروژه کتابخوانی :

یگانگی و گوناگونی حیات - فصل  1

دانش آموزان عزیز برای درک هر چه بهتر این مطلب ابتدا ویس را با دقت گوش دهید و سپس سوال مربوط به آن را حل کنید و در قسمت نظرات با هم رشته ای های خودتون به اشتراک بگذارید.

یگانگی و گوناگونی حیات- فصل1 -پروژه کتابخوانی


فایل های ضمیمه