تحلیل سوال یاخته واحد ساختار و عمل - پروژه کتابخوانی

دانش آموزان عزیز به منظور درک بهتر سوال ابتدا سوال را با توجه به توانایی خود حل کرده و سپس ویس مربوط را گوش دهید . و همچنین در قسمت نظرات با هم رشته ای‌های خودتون به اشتراک بگذارید.

تحلیل سوال یاخته واحد ساختار و عمل - پروژه کتابخوانی

سلام به همه ی دانش آموزن عزیز دهمی


تحلیل  سوال پنجمین قسمت از پروژه کتابخوانی :

یاخته واحد ساختار و عمل - فصل  1

دانش آموزان عزیز  به منظور درک بهتر سوال ابتدا سوال را با توجه به توانایی خود حل کرده و سپس ویس مربوط را گوش دهید . و همچنین در قسمت نظرات با هم رشته ای های خودتون به اشتراک بگذارید.

تحلیل سوال یاخته واحد ساختار و عمل - پروژه کتابخوانی


فایل های ضمیمه